top of page

                                               

                             ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

Το υπέροχο ταξίδι της μουσικής, στην αρχή του δημιουργεί εύλογες απορίες και ερωτήματα. Στα τόσα χρόνια που υπηρετούμε τη μουσική παιδεία, παρατηρούμε πως οι μαθητές έχουν κοινές απορίες και αγωνίες, στις οποίες αναζητούν άμεσες απαντήσεις. Αφουγκραζόμενοι τον προβληματισμό τους απαντάμε στις πιο συχνές ερωτήσεις και απορίες. 

 • Από τι ηλικία µπορώ να ξεκινήσω τις σπουδές µου; 

Αυτό εξαρτάται από το µάθηµα επιλογής. Αν για παράδειγµα επιλέξετε το πιάνο ή την κιθάρα, η ηλικία που µπορείτε να ξεκινήσετε τις σπουδές σας είναι γύρω στα 4 έτη. Επίσης από την ηλικία των 4 ετών μπορείτε να κάνετε το μάθημα της μουσικής προπαιδείας. Εάν όµως θέλετε να ξεκινήσετε Βυζαντινή Μουσική ή µονωδία, θα πρέπει να έχετε κλείσει τα 10 έτη προκειμένου να αντιλαμβάνεστε πολύπλοκες έννοιες και να μπορείτε να κατανοείτε τους τρόπους λειτουργίας και τοποθέτησης της φωνής.

 

 • Έχω ακούσει ότι η σπουδή ενός µουσικού οργάνου ή της Βυζαντινής Μουσικής, απαιτεί πολύ χρόνο µελέτης. Αν είμαι στην ηλικία των 30 ετών και δεδομένου ότι, λόγω των οικογενειακών και επαγγελµατικών υποχρεώσεων, έχω περιορισµένο χρόνο στην διάθεσή µου, πώς θα μπορέσω να ανταποκριθώ στις απαιτήσεις των σπουδών; 

Είναι αλήθεια ότι για να σπουδάσει κανείς µουσική χρειάζεται να αφιερώσει  προσωπικό χρόνο. Στην πραγματικότητα όμως ο χρόνος που χρειάζεται να δαπανήσει κανείς, βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με το αποτέλεσµα το οποίο έχει ο καθένας ως στόχο. Αν δηλαδή ο στόχος είναι η επαγγελµατική επιλογή, τότε θα συµφωνήσουµε ότι χρειάζεται πολύς χρόνος για την εκµάθηση ενός µουσικού οργάνου. Αν όµως θέλει κάποιος να γνωρίσει την τέχνη της µουσικής και τον μουσικό πολιτισμό χωρίς επαγγελµατικές επιδιώξεις, ο χρόνος που πρέπει να αφιερώσει θα είναι ανάλογος του ρυθμού προόδου και αφοµοίωσης της ύλης.

 

 • Πόσες φορές την εβδοµάδα και από πόσες ώρες πρέπει να έρχοµαι στο ωδείο; 

Εξαρτάται από το µάθηµα ή τα µαθήµατα που θα επιλέξετε. Για τα ατομικά  μαθήματα ή το μάθημα της Βυζαντινής Μουσικής, θα χρειαστεί να έρχεστε µία µόνο φορά την εβδοµάδα για 45 λεπτά της ώρας. Εάν παρακολουθήσετε και τα τµήµατα των θεωρητικών της µουσικής, της χορωδίας, των μουσικών συνόλων και της ορχήστρας θα χρειαστείτε από µία ώρα επιπλέον την εβδοµάδα, για το καθένα από αυτά.

 

 • Στην τάξη θα κάνω µάθηµα µε σπουδαστές πολύ µικρότερης ή µεγαλύτερης ηλικίας; 

Για τα ατομικά μαθήματα δεν τίθεται λόγος. Αναφορικά με τα ομαδικά µαθήµατα, δηλαδή τα μαθήματα της Βυζαντινής Μουσικής και των θεωρητικών, τα τµήµατα χωρίζονται και διαµορφώνονται ανάλογα µε τις ηλικίες των σπουδαστών.

 

 • Θα έχω αποτέλεσµα ή θα χάσω τον χρόνο µου; 

Το αποτέλεσµα, όπως σε όλες τις σπουδές, εξαρτάται από τους στόχους που έχετε θέσει, το ενδιαφέρον που δείχνετε, την προσπάθεια που καταβάλλετε, το χρόνο που αφιερώνετε και από τις απουσίες που κάνετε στα µαθήµατα.

 

 • Σε πόσο καιρό θα µάθω να παίζω τα αγαπηµένα µου µουσικά κοµµάτια; 

Αυτό εξαρτάται από το επίπεδο δυσκολίας που έχει το μουσικό κομμάτι. Αν πρόκειται για ένα δύσκολο κλασικό κομμάτι, θα χρειαστείτε…κάποια χρόνια! Εάν όµως το αγαπηµένο σας κοµµάτι βρίσκεται σ’ ένα εύκολο επίπεδο μάθησης και απόδοσης, θα χρειαστείτε µόλις µερικές ηµέρες.

 

 • Σε ποιο µάθηµα µου προτείνετε να γραφτώ; 

Αυτή είναι µια πολύ συνηθισµένη ερώτηση που δεχόµαστε και πραγµατικά είναι πολύ απλή η απάντηση: Σε όποιο µάθηµα θέλετε. Το επίπεδο δυσκολίας ή ευκολίας ενός μαθήματος προκύπτει πολλές φορές από τη διάθεση και την ευχαρίστηση που προκαλεί στο μαθητή. Γι’ αυτό και το ίδιο µάθηµα για κάποιον σπουδαστή, µπορεί να είναι ευκολότερο ή δυσκολότερο από κάποιον άλλο.

 

 • Θα δίνω εξετάσεις στο τέλος του χρόνου; 

Οι σπουδές της µουσικής οδηγούν σε τίτλους σπουδών αναγνωρισμένους ή μη από το Κράτος (Πτυχίο, Δίπλωµα ή Πιστοποιητικό Σπουδών). Εάν επιθυµείτε να τους διεκδικήσετε, θα πρέπει να δίνετε εξετάσεις στο τέλος κάθε σχολικού έτους για να προάγεστε στο επόµενο έτος σπουδών. Αν όµως δεν σας ενδιαφέρουν οι τίτλοι σπουδών, δεν χρειάζεται να δίνετε εξετάσεις.

 

 • Εάν προχωρήσω στις σπουδές µου πιο γρήγορα απ’ ότι προβλέπει ο κανονισµός, θα καθυστερήσω να δώσω απολυτήριες εξετάσεις για να διεκδικήσω τίτλο σπουδών; 

Εάν φοιτάτε σε µάθηµα αναγνωρισµένο από το κράτος (π.χ. πιάνο, µονωδία, βιολί κ.λ.π.) τότε µπορείτε να δώσετε κατατακτήριες εξετάσεις και αν η εξεταστική επιτροπή που διορίζεται από το Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού σας κρίνει άξιο για υψηλότερο επίπεδο σπουδών, συνεχίζετε από το επίπεδο που σας κατέταξε η επιτροπή. Εάν φοιτάτε σε µάθηµα µη αναγνωρισµένο από το κράτος (τραγούδι, µοντέρνο πιάνο, µπουζούκι κ.λ.π.) τότε µπορείτε να δώσετε εξετάσεις, αφού πρώτα σας προτείνει για ανώτερο επίπεδο ο οικείος καθηγητής σας, σε επιτροπή που διορίζεται σύµφωνα µε τον εσωτερικό κανονισµό του Ωδείου. Εάν τέλος φοιτάτε στο μάθημα της Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής θα πρέπει να μην είστε εγγεγραμμένοι στα μαθητολόγια του ωδείου για δυο συνεχόμενα έτη, για να μπορέσετε να δώσετε κατατακτήριες εξετάσεις και να συνεχίσετε από το επίπεδο το οποίο σας κατέταξε η επιτροπή.

 

 • Τι είναι οι κατατακτήριες εξετάσεις; 

Οι κατατακτήριες εξετάσεις είναι εξετάσεις που διενεργούνται µια φορά τον χρόνο κατά το µήνα Οκτώβριο και αφορά τους σπουδαστές εκείνους, οι οποίοι προέρχονται από ιδιαίτερα µαθήµατα ή έχουν διακόψει τις σπουδές τους από οποιοδήποτε Ωδείο παραπάνω από 2 συνεχόµενα σχολικά έτη ή θέλουν να γραφτούν σε συγκεκριµένο µάθηµα ανώτερων θεωρητικών (π.χ. Ωδική ή ειδικό αρµονίας, ή ενοργάνωση) ή τέλος θέλουν να διεκδικήσουν µια ανώτερη κατάταξη σπουδών από αυτή που βρίσκονται.

 • Τι είναι οι απολυτήριες εξετάσεις; 

Οι απολυτήριες εξετάσεις είναι οι εξετάσεις εκείνες που αφορούν τους τελειόφοιτους σπουδαστές του Ωδείου. Αυτές πραγµατοποιούνται δυο φορές τον χρόνο, κατά το µήνα Ιανουάριο και κατά το µήνα Ιούνιο του τρέχοντος σχολικού έτους. Η εξεταστική επιτροπή, για τα αναγνωρισµένα από το κράτος µαθήµατα, διορίζεται µε απόφαση του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, ενώ για τα υπόλοιπα µαθήµατα (που δεν είναι αναγνωρισµένα από το κράτος), η επιτροπή που εξετάζει τους υποψήφιους διορίζεται από το Ωδείο.

 

 • Ποια είναι τα µαθήµατα που διδάσκονται στο Ωδείο ΕΝ ΩΔΑΙΣ και είναι αναγνωρισµένα από το κράτος; 

Τα αναγνωρισμένα από το κράτος μαθήματα που διδάσκονται στο Ωδείο ΕΝ ΩΔΑΙΣ, είναι τα εξής: Πιάνο, Κιθάρα, Βιολί, Βιόλα, Βιολοντσέλο, Κοντραµπάσο, Μονωδία, Κλαρινέτο, Φλάουτο, Τροµπέτα, Σαξόφωνο, Κλασσικά Κρουστά, Βυζαντινή Μουσική, Ωδική, Ειδικό Αρµονίας, Ενοργάνωση, Αντίστιξη, Φούγκα και Σύνθεση.

Γενικότερα στο Ωδείο λειτουργούν οι εξής σχολές και τμήματα:

α. Σχολή Ανώτερων Θεωρητικών Μαθημάτων και Σύνθεσης με τμήματα: 

1. ωδικής, 2. ενοργάνωσης πνευστών οργάνων, 3. αρμονίας, 4. αντίστιξης, 5. φυγής, 6. σύνθεσης.

β. Σχολή Ενόργανης Μουσικής με τμήματα: 

1. πληκτών, 2. εγχόρδων, 3. πνευστών, 4. κρουστών οργάνων, 5. κλαβικύμβαλου (τσέμπαλο), 6. κλασικής κιθάρας και 7. Άρπας.

γ. Σχολή Μονωδίας με τμήματα: 

1. μονωδίας, 2. μελοδραματικής.

δ. Σχολή Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής.

ε. Σχολή Σαξοφώνου.

στ. Σχολή Διεύθυνσης Ορχήστρας.

ζ. Σχολή Διεύθυνσης Χορωδίας.

η. Σχολή εκκλησιαστικού οργάνου.

 

 • Τι είναι η προκαταρκτική, κατωτέρα, μέση και ανωτέρα τάξη; 

Οι λέξεις αυτές χαρακτηρίζουν το επίπεδο του σπουδαστή που φοιτά σε µάθηµα οργανικής ή φωνητικής µουσικής (δηλαδή σε µάθηµα εκµάθησης µουσικού οργάνου ή µονωδίας). Τα επίπεδα είναι τέσσερα: προκαταρκτική, κατωτέρα, µέση και ανωτέρα. Κάθε επίπεδο (ή κύκλος) ανάλογα µε το µάθηµα, περιέχει διαφορετικά έτη σπουδών. Για παράδειγµα: στο πιάνο η µέση τάξη είναι 3 έτη σπουδών ενώ στην µονωδία είναι 2 έτη. Στη Βυζαντινή Μουσική τα έτη σπουδών για την απόκτηση Πτυχίου ή Διπλώματος είναι πέντε.

 

 • Ποια είναι η διαφορά του Πτυχίου από το Δίπλωµα; 

Το Πτυχίο είναι ο πρώτος τίτλος σπουδών, τον οποίο µπορεί να αποκτήσει ο σπουδαστής οργανικής ή φωνητικής µουσικής, ενώ µε το Δίπλωµα, που είναι ο δεύτερος και ανώτερος τίτλος σπουδών, ο σπουδαστής αποκτά τον τίτλο του μονωδού (σολίστ). Και οι δύο αυτοί τίτλοι σπουδών είναι αναγνωρισμένοι από το κράτος και αντιμετωπίζονται ισότιμα από το Υπουργείο Παιδείας. 

 

 • Γιατί να επιλέξω το Ωδείο ΕΝ ΩΔΑΙΣ για τις σπουδές µου; 

Το Ωδείο ΕΝ ΩΔΑΙΣ φροντίζει να εξασφαλίζει στους σπουδαστές του τα χαµηλότερα δίδακτρα της αγοράς, δίνοντάς τους την εγγύηση χαµηλότερης τιµής, που πείθουν ακόµα και τον πιο αναποφάσιστο ή διστακτικό, να ξεκινήσει το ταξίδι του στον µαγικό κόσµο της µουσικής. Στην πορεία των σπουδών του ο σπουδαστής συνειδητοποιεί ότι δεν χρειάζεται να δώσει «ένα σωρό λεφτά» για να σπουδάσει αυτό που αγαπά και μάλιστα με τη σωστή παροχή ποιότητας στη γνώση και στη διδασκαλία.

 

 • Είναι αναγνωρισµένο από το κράτος το Ωδείο ΕΝ ΩΔΑΙΣ; 

Το Ωδείο ΕΝ ΩΔΑΙΣ έχει αναγνωριστεί από το κράτος με Αρ. απόφασης ΥΠΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/Δ/68707/2060/31.7.08. Γενικότερα, όταν ένα µουσικό εκπαιδευτήριο περιέχει στην ονοµασία του τη λέξη "Ωδείο" δεν µπορεί να µην είναι αναγνωρισµένο από το κράτος. Αυτό σηµαίνει ότι οι τίτλοι σπουδών που εκδίδει το Ωδείο (Πτυχία και Διπλώµατα) φέρουν τη σφραγίδα του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού. 

 

 • Ποιοι τρόποι πληρωµής υπάρχουν; 

Υπάρχουν δύο ειδών τρόποι πληρωµής: Η προεξόφληση διδάκτρων και η πληρωµή ανά µήνα µε ή χωρίς χρήση πιστωτικής κάρτας. 

Χρήσιμες Πληροφορίες: Members_Page
bottom of page